neděle 28. ledna 2018

Kurz Podstata meditácie a jantrajógy ve Wangdenlingu

Slovenský gakyil Vás srdečne pozývá na kurz "Podstata meditácie a jantrajógy"

ktorý sa bude konať 9-11 februára 2018 vo Wangdenlingu.

Meditácia „štyri praxe bdelej pozornosti“ predstavuje hlavnú prax na
ceste sútry. Bdelá pozornosť je v komunite dzogčhenu druhá
najdôležitejšia prax, hneď po gurujóge a kontemplácii.

Rozvoj bdelej pozornosti v bežnom, svetskom kontexte, pomáha lepšie
zvládať vlastné emócie, stres, rozptýlenosť a podporuje vyváženosť
mysle a zdravé osobnostné kvality. Keď myseľ menej blúdi a nasleduje
myšlienky a vnemy, viac a viac sa vracia späť k „šťastnému zažívaniu
teraz a tu.“ Keď je pozornosť opätovne ukotvovaná v tom, čo prežívame
z okamihu na okamih, otvára sa zaujímavá cesta, ktorej súčasťou je
poznávania skrytých stránok našej mysle, posudzovania, podvedomých
reakcií, podprahových pocitov. Myseľ sa postupne stále viac uvoľňuje
a opúšťa zabehané, návykové vzorce a sklony. Prehlbuje sa v nás zdravá
kvalita prirodzenej bdelosti a chápania toho, čo zažívame .

V kontexte praxe pôvodného buddhizmu postupne nahliadame a vidíme,
ako v nás vzniká utrpenie, čo ho spôsobuje, ako zaniká a čo vedie k
jeho zániku . Bdelá pozornosť v spojitosti s jasným chápaním,
podporovaná úsilím, radosťou, rovnosťou, sústredením a ďalšími
faktormi prebudenia vedie k vhľadu - videniu vecí takých, aké naozaj
sú, čo v tomto kontexte podporuje nahliadanie troch charakteristík
javov, ako (svojou povahou) pominuteľných, bezpodstatných a
neuspokojivých.

V kontexte mahájány, ako je to prezentované v 4. kapitoly Vzácnej
vázy, sa kladie dôraz na pochopenie neprítomnosti nezávislého bytia v
človeku, a v štyroch rovinách existencie – tele, pocitoch, mysli a
javoch. Metóda skúmania využíva analytický prístup, ale nejedná sa o
intelektuálne premýšľanie, ale o meditatívne skúmanie založené na
schopnosti sústredenia mysle, schopnosti šamatha/šine. Analytická
meditácia sa spája s meditáciou spočívania vo výslednej skúsenosti
prázdnoty. Plodom tejto meditácie je „vnímanie tela ako magickej
ilúzie, pocitov ako snu, myseľ bude v stave žiarivej jasnosti ako
priestor a vnímanie javov ako oblakov na oblohe.“

Kurz bude zameraný na vysvetlenie a prax bdelej pozornosti (dran pa,
smrti), uvedomenia (še žin, sampradžaňa), sústredenia (ting nge dzin,
samádhi) a múdrosti (še rab, pradžňá) a ich aplikácie v kontexte
meditácie i v kontexte denného života.

Cvičenie bdelej pozornosti v pohybe budeme praktizovať v rámci
jantrajógy, ktorú povedie Honza Dolenský. Okrem meditácii v sede, bude
aj v meditácia v chôdzi. Rady k praxi bdelej pozornsoti sa budú týkať
aj bežných činností (bdelé jedenie, bdelá prechádzka, bdelé zaspávanie
apod.)

Okrem vyššie uvedeného sa budeme cvičiť aj v bdelej pozornosti pri
komunikácii a v seba-uvedomení v rámci interakcie s druhými.

Program bude intenzívny s doporučeným mlčaním (mauna) a etikou
(nepitie alkoholu, vegetariánska strava, 5 predsavzatí (paňčašíla)).

Začiatok: Piatok 9.2. o 19.00
Začiatky sedení: Sobota a nedeľa:
7.00, 9.00 a 11.00 (jantrajóga) 14.00, 16.00 a 18.00 (jantra)
V nedeľu bude posledné sedenie ganapúdža

Bližšie info a kontakt: blue@dzogchen.sk
tel. 0918618667
PROSÍME PRIHLÁSTE SA NA KURZ a na SPOLOČNÉ JEDLO do 7.2.!
vstupné: dobrovolný dar podľa vlastných možností

Jan Dolenský je tibetológ a autorizovaný inštruktor jantrajógy 3.
stupňa, žije vo Viedni.
Lukáš Chmelík je je autorizovaný inštruktor Santi mahá sanghy.

Žádné komentáře:

Okomentovat