pátek 14. října 2016

Celokomunitní schuze již příští sobotu

Drazí přátelé,

Naposledy připomínáme nejdůležitější setkání české komunity dzogčhenu a všechny vás tím srdečně zveme na výroční celokomunitní schůzi, která se bude konat v sobotu 22. 10. 2016 od 14 hodin v Phendelingu.

Na schůzi můžete vyjádřením svých názorů a i hlasováním ovlivnit, jak se bude naše Komunita vyvíjet v dalších letech, proto vás žádame o aktivní účast.

Schůzi zahájíme praxí Zelené Táry, zakončíme ganapúdžou.
Stravování bude společné, nebude možnost vařit individuálně.
Ubytování v areálu Phendelingu (dormitory, stan, gonpa...) si zamluvte u geka Phendelingu Martina Kouřima.

Body programu:

prezentace barev
voba gakyilu na rok 2017 - 2018, kandidáty hledáme do všech barev, připomínáme, že kandidovat mohou pouze řádní členové Komunity, členové gakyilu lingů se nyní volí na dva roky!hlasování o rozpočtu komunity na rok 2016
volba komunitního hospodáře
volba koordinátora překladatelské skupinky
volba geka Phendelingu a Kunkyablingu
prezentace lingtýmu
loterie dárků zanechaných Rinpočhem v Praze
ganapúdža
schůze zakončíme zpěvem a tancem Písně Dzamling Garu
volná zábava

Těší se vás všechny gakyil!

Žádné komentáře:

Okomentovat