neděle 28. září 2014

A.S.I.A. - Urgentní výzva na podporu KhamdogaruVážení přátelé ASIA,
ASIA má příležitost již v tomto týdnu doručit nutnou pomoc do Khamdogaru. Prosím podpořte ASII darem jakékoli výše ihned. Proč je vaše účast, členů komunity dzogčhenu, klíčová? Vzhledem k citlivosti a specifičnosti tohoto projektu a složitých okolností nemůžeme v tomto případě provést klasický fundrainsing. Spoléháme výhradně na vaši podporu.

Dar proveďte přes Paypal skrze adresu http://tsegyalgar.org/support/donateonline/

Khamdogar je spirituální komunita, která se vytvořila kolem rigdzina Čhangčhub Dordžeho, kořenového mistra Čhögjal Namkhai Norbu rinpočheho, který od něj dostal přímé uvedení do stavu dzogčhenu, když tam trávil tři měsíce v roce 1955.
Současný projekt klade mnoho výzev, neboť místo je v geograficky odlehlém a politicky citlivém regionu. Je velmi obtížné a někdy zcela nemožné se tam dostat s pomocí, ale teď máme jedinečnou příležitost. Ředitel ASIE před pár lety mluvil s Rinpočhem o Khamdogaru a ptal se ho, jak můžeme pokračovat navzdory všem překážkám. Rinpočhe odpověděl, že se nesmíme vzdávat. Jsme jediní, kteří tam vůbec mohou pomoct.
Khamdogar má několik cílů fundrainsingu, zahrnujících vybudování malé školy pro studium a praxi, obnovu tiskárny, stavbu vodovodu, obnovu stúp rigdzina Čhangčhub Dordžeho, nebo obnovu starého chrámu, jež obsahuje ostatky Čhangčhub Dordžeho. Odhadované náklady jsou 227 150 dolarů. Vzhledem k velmi obtížné situaci v regionu, nemůžeme tento projekt spravovat konvenčním způsobem, přípravou návrhů projektu, rozpočtu a finančních zpráv. Přesto se musíme pokusit poskytnout finanční podporu potřebnou k udržení života komunity Khamdogaru a naší duchovní tradice. Po návratu poskytneme aktuální informace o situaci.
Celý komplex Khamdogaru je dnes v ruinách a místní lidé žijí v extrémní chudobě. Místní komunita praktikujících, laiků, mnichů a mnišek, kteří tam stále žijí pod duchovním vedením syna Atha Lhamo, dcery Čhangčhuba Dordžeho, který dosáhl duhového těla, potřebují naši pomoc.

ASIA, založena v roce 1988 Čhogjal Namkhai Norbu rinpočhem, je humanitárním aspektem naší celosvětové Komunity dzogčhenu. ASIA kontinuálně pracuje přes 25 let na pomoci tibetskému lidu, poskytuje klíčovou pomoc odlehlým nomádským populacím, které by jinak neměly žádný přístup ke zdravotní péči, vzdělání nebo pomoci po živelných pohromách.

Z hlubin našich srdcí děkujeme za mobilizaci vaší podpory právě teď,
Taši delé
s vřelými pozdravy

Gakyil A.S.I.A Tsegyalgaru a přátelé
Pro více informací pište (v angličtině) na gakyil@tsegyalgar.org nebo secretary@tsegyalgar.org.

Žádné komentáře:

Okomentovat