čtvrtek 2. srpna 2018

Víkend s desiatimi lámami a mníchmi z kláštora Dordže Drak 11.-12.8., Wangdenling

Milí priatelia,


je nám cťou Vás týmto pozvať na víkend meditácie s tibetskými mníchmi z kláštora Dordže Drak, Šimla, India, kláštor bývalej hlavy školy ňingma, J.S. Taklung

Tsetrul Rinpočheho. Mnísi navštívia Wangdenling pri svojej ceste po Európe.

Program:

Sobota 11.8.

 9.-12.00 Prax Zelená Tára (prax bez mníchov, 2 sedenia)

12.00-14.00 obed a prestávka

14.00 - krátka meditácia vnútorného kľudu / šamatha(šine)

 Zelená Tára - velká púdža Zelenej Táry (tib. Drol čhok) na odstránenie prekážok a splnenie všetkých prianí

16.00 - 19.00 prechádzka s mníchmi a obhliadka zaujímavých miest okolia (Haluzice, Beckov atd.)

Nedeľa 12.8.

8.30 - 9.30 Prax Sang a Serkjem (s mníchmi) na požehnanie miesta a privolanie priaznivých okolností

9.30 - 10.00 rozlúčka a odchod mníchov do ČR

____

pre záujemcov program v Luhačoviciach

10.30  príchod do Luhačovíc

11.00 púdža a modlitby v hotel Radun, prechádzka po meste, obed

15.30 odchod do Prahy 

Na akciu je vstup voľný, ale dobrovoľný príspevok na podporu akcie a mníchov je vítaný. 

Niektorí mnísi absolvovali trojročné meditačné ústrania pod vedením J.S. Taklung Tsetrul Rinpočheho. Rituál povedie vadžra majster Gendun Čhopel. 
Mnísi tiež urobia všeobecné modtliby a mantry na odstránenie prekážok a privolanie priaznivých okolností (modltiby ku Guru Rinpočhemu Sampa lhundrup, Barče Lamsel, Sampa ňurdrup, modlitba za priaznivé okolnosti Taši gjepa, Srdce sútra atd.), spoločná recitácia 7 riadkovej modlitby Padmasambhavu a Invokácia Samantabhadru (Kunzang monlam) (texty budú k dispozícii, ale je treba oznámiť svoju účasť na blue@dzogchen.sk kvôli počtu kópií)


Záujemcovia o obed, večeru v sobotu 11.8., prosím prihláste sa jednoduchoým oznámením na blue@dzogchen.sk

S úctou a s pozdravom,
Komunita Dzogčhenu o.z.

Žádné komentáře:

Okomentovat